BEZPEČNOSTNÍ AGENTURA

Nabízíme širokou škálu služeb týkající se ochrany majetku, osob, akcí, převozy peněz a cenin. Dlouholetá praxe nám umožňuje zaručit našim klientům spokojenost.

 

 

K tomu také napomáhá používání používání kvalitních zabezpečovacích systémů, komunikační techniky a dalších prostředků týkajících se zabezpečení.

 

 

 

 

 

Fyzická ostraha osob a majetku

 

Security Redon Plus má zkušenosti se střežením objektu různého charakteru. Její pracovníci slouží na všech větších objektech v Havířově a také v objektech v Ostravě.

V oblasti fyzické ostrahy nabízí Security Redon Plus tyto služby :

fyzická ostraha objektu
specializovaná ostraha supermarkety - hypermarkety
kontaktní ostraha objektu - mobilní hlídka
bezpečnostně pořadatelské služby
Nedílnou součástí příprav k ostraze objektu je detailní seznámení se s prostředím na jehož základě je vypracován návrh na způsob a rozsah ochrany a cenová kalkulace navrhovaných služeb. Po podpisu smlouvy o ochranných bezpečnostní službách Security Redon Plus zákazníkům garantuje zpracování podrobných instrukcích pro výkon služby v souladu s požadavky klienta a pojistné garance za případné škody, jež by zákazníkovi způsobili zaměstnanci bezpečnostní agentury.

Výběr pracovníků na fyzickou ostrahu

Z charakteru práce bezpečnostních služeb je zřejmé, že činnosti musí provádět nejen vycvičení, ale také spolehlivý a odpovědní lidé. Proto jejich výběru věnujeme značnou pozornost.

každý uchazeč o práci v Security Redon Plus musí mít čistý trestní rejstřík
vyžadujeme posudek z předešlého pracoviště
Příprava zaměstnanců a kontrola průběhu služby :

základní příprava v rozsahu 16 hodin je prováděna podle osnov schválených MŠMT ČR
řízená praxe na objektu probíhá pod dohledem zkušeného vedoucího ostrahy objektu v trvaní jedné směny
systematickou inspekční činnosti chodu služby se získávají poznatky přenášené do základní i liniové přípravy
Pojištění

poškození majetku
zpronevěře, nečestnosti a nedbalosti zaměstnanců Security Redon Plus
Základní sazba za jednu strážní hodinu bezpečnostního pracovníka činní 75,- až 150,-Kč v závislosti na objektu z hlediska jeho důležitosti, polohy členitosti a požadavcích na kvalifikaci bezpečnostních pracovníků ( jazykové znalosti, ovládaní PC a jiné ). Důležitým hlediskem při stanovení ceny je také délka uzavření smlouvy. Jednorázové a krátkodobé kontrakty ( do 1 měsíce) mají sazbu za jednoho strážného na hodinu 120,- až 200,-Kč. V uvedených základních sazbách za střežení je zahrnut výcvik strážného a jeho vybavení základními pomůckami, radiostanice, služební pes ( v případě zájmu klienta) . FYZICKÁ OSTRAHA OBJEKTU

Při fyzické ostraze objektu bezpečnostní pracovníci obvyklé plní tyto povinnosti :

kontrolu oprávněnosti vstupu osob, evidence návštěv
zamezování vniknutí neoprávněných osob do objektu
kontrola obsahu zavazadel a vynášení předmětů
kontrolu oprávněnosti vjezdu vozidel
kontrolu vozidel a nákladu podle dokladu
vedení režimu vydávání klíčů
poskytovaní základních informací návštěvám v rozsahu stanoveném zákazníkem
obchůzkovou činnost s cílem preventivního odrazování od páchání trestných činů a předcházení vzniku havarijních situací
obsluha telefonu, faxu apod.
vyhodnocování signálu ze zabezpečovacích systému na objektu a rekce na ně
okamžité informování zástupce klienta o závažných událostech na objektu
Vyžaduje li to situace, zabezpečuje naše společnost součinnost s Policii ČR a příslušný záchrany integrovaný sbor.

SPECIALIZOVANÁ OSTRAHA

Rozmanitost objektu si vyžaduje specifickou přípravu bezpečnostních pracovníku, kteří jej střeží. Přípravu dělíme do dvou skupin :

pro pracovníky střežící obchodní domy - supermarkety a hypermarkety
pro pracovníky střežící vybrané průmyslové podniky , jako jsou chemičky apod.


KONTAKTNÍ OSTRAHA OBJEKTU

Kontaktní ostraha objektu se rozumí opakovaná kontrola střeženého místa mobilní hlídkou. Tato forma je vhodná pro ochranu objektu, kanceláře apod., kdy se klient nechce spoléhat na pasivní zabezpečovací prostředky. Její efekt spočívá v brzkém odhalení případné mimořádné události a v zásahu proti narůstání následných škod.

Bezpečnostní pracovníci mobilní hlídky kontrolují zejména:

neporušenost vnějších perimetru objektu( oken,výloh,dveří a jiných vstupu )
zajištění vnitřních zařízení ( uzamčení místnosti, vypnutí nebo zapnutí osvětlení, elektrických spotřebičů, uzavření vody apod.)
v případě neoprávněného vniknutí do objektů či vzniku škody na majetku zákazníka okamžitě informuje klienta, policii .
Vzhledem k tomu, že zákazník platí pouze výkon služby za dobu, kdy je hlídka v přímém kontaktu s hlídaným objektem, výhodu této formy ochranné kontroly je její nízká cena.

BEZPEČNOSTNĚ POŘADATELSKÉ SLUŽBY

Security Redon Plus má značné zkušenosti se střežením různých společenských akcí, koncertu, festivalu apod.
Střežili jsme tyto akce :
Festivaly: v KrálÍkách, a v Hlučíně
Koncerty : skupiny Lucie na severní Moravě, Kabát,TATU, Lucii Bílou , Nazaret
Golfové turnaje v Čeladné a v Kravařích
Párty rádia Helax,
Extraligové utkání v ledním hokeji v Havířově.


Pro tuto práci máme speciálně vyškolené pracovníky, kteří tvoří základní osu při zajišťováni takových akcí. Jsme také schopni zajistit ostrahu akce s vyšším počtem strážných (100 pracovníků ostrahy). Při takovémto rozsáhlejším počtu požadovaných členů ostrahy spolupracujeme se sportovními oddíly Judo klub Havířov a Americký fotbal Devils Havířov.

 

 

 

                                              zpět              zpět služby

 

Proč právě Redon plus..

Agentura vznikala v samých začátcích, které byli těžké pro všechny začínající firmy, současné vedení firmy se skládá ze zakladatelů firmy a mohou se tak opřít o dlouholeté zkušenosti a poznatky v tomto oboru.

 

Zkušenosti nasbírané za dobu trvání firmy se kladně promítají do kvality služeb, profesionální přístup je dnes samozřejmostí a ani u nás tomu není jinak.

 

Je jen na Vás jak se k ochraně svého majetku postavíte, my jsme tu pro ty , kteří se rozhodli svůj majetek chránit.