BEZPEČNOSTNÍ AGENTURA

Nabízíme širokou škálu služeb týkající se ochrany majetku, osob, akcí, převozy peněz a cenin. Dlouholetá praxe nám umožňuje zaručit našim klientům spokojenost.

 

 

K tomu také napomáhá používání používání kvalitních zabezpečovacích systémů, komunikační techniky a dalších prostředků týkajících se zabezpečení.

 

 

 

 

 

Převozy hotovosti , cenin a doprovod vozidel

 

Z uvedené služby je zřejmé, že většinu činností musí provádět spolehlivé a speciálně vycvičené osoby.Jejich výběru a systematické profesní přípravě je věnována mimořádná pozornost.

Garantujeme pojištění zásilek a to do částky 5 000000 Kč

Pojištění je sjednáno

vůči fyzické ztrátě majetku
poškození majetku
zpronevěře, nečestnosti, nedbalosti zaměstnance Security Redon Plus

Majetek je pojištěn od doby, kdy přechází do fyzické držby pracovníku Security Redon Plus a trvá do doručení zásilky.

Na převoz peněz a cenin nad 500 000,-Kč používáme speciálně upravené osobní vozidla.

Přeprava je prováděna zpravidla podle předem dohodnutého harmonogramu, který zahrnuje dobu převzetí a předání zásilky.V případě potřeby je možno provádět přepravu hotovosti nepravidelně podle operativních požadavku zákazníka.

Přebírání a předávaní přepravy hotovosti provádíme podle standardních a ověřených procedur.Bezpečnostní pracovníci Security Redon Plus přebírají do úschovny pouze uzavřené a zapečetěné obaly. Tito pracovníci nesmí být v kontaktu přímé manipulaci s penězi nebo ceninami. Našim zákazníkům dodáváme speciální plastikové pytle na hotovosti,očíslované pečetě na jednorázové požití nebo samolepicí bezpečnostní obálky.

K ověřování totožnosti bezpečnostních pracovníků, oprávněných převzít hotovost, poskytuje Security Redon Plus jejich seznam, který je pravidelně aktualizován.

Ochranný doprovod vozidel

Další službu, kterou Security Redon Plus poskytuje, jsou ozbrojené doprovody zejména mezinárodní kamionové dopravě. Tato služba zvyšuje bezpečnost přepravy, ale podle zvláštních ujednání zajišťuje i to, že zásilka je skutečně do příslušného zahraničí vyvezená a řádně odbavená. Doprovod se sjednává u přepravy zboží citlivého charakteru, jako jsou lihoviny, tabákové kolky, spotřební elektronika a jiné zboží, které dovede kriminální podsvětí lehce zpeněžit jak na vnitřním trhu, tak i v zahraničí.

Posádka doprovodného vozidla, složena z několika členů, doprovází řidiče nákladního vozu od okamžiku převzetí boží pod ochranu až do určeného bodu.Doprovázející tým udržuje spojení s dispečinkem se stálou službou. Jeden člen mobilního doprovodu sedí v kabině spolu se řidičem chráněného kamionu a mimo jiné udržuje nepřetržité spojení s členy v doprovodném vozidle.

 

 

 

 

                                                zpět                          zpět služby

 

Proč právě Redon plus..

Agentura vznikala v samých začátcích, které byli těžké pro všechny začínající firmy, současné vedení firmy se skládá ze zakladatelů firmy a mohou se tak opřít o dlouholeté zkušenosti a poznatky v tomto oboru.

 

Zkušenosti nasbírané za dobu trvání firmy se kladně promítají do kvality služeb, profesionální přístup je dnes samozřejmostí a ani u nás tomu není jinak.

 

Je jen na Vás jak se k ochraně svého majetku postavíte, my jsme tu pro ty , kteří se rozhodli svůj majetek chránit.