BEZPEČNOSTNÍ AGENTURA

Nabízíme širokou škálu služeb týkající se ochrany majetku, osob, akcí, převozy peněz a cenin. Dlouholetá praxe nám umožňuje zaručit našim klientům spokojenost.

 

 

K tomu také napomáhá používání používání kvalitních zabezpečovacích systémů, komunikační techniky a dalších prostředků týkajících se zabezpečení.

 

 

 

 

 

Připravujeme:

 

 V rámci vyšší kvality služeb a dostupnější kontroly našich klientů, se usilovně pracuje na zdokonalení Pultu Centrální Ochrany. Nový Pult by měl umožnit našim klientům přístup online kde si klient sám bude moci prohlédnout události na svém objektu střeženém naší agenturou. Doposud se výpisy o událostech a alarmech zasílali na vyžádání klienta, po inovaci si bude moci klient sám tyto zprávy zkontrolovat bezplatně na internetu. Klienti budou samozřejmě obeznámeni s přesným postupem jak tuto službu využívat a naši mohou se také obrátit na naše proškolené pracovníky, pokud budou mít v počátku problém s touto službou, a ti jim ochotně a podrobně vysvětlí celý postup.

Veškeré tyto údaje jsou přesně časově zaznamenány a klient tak má dokonalý přehled o objektu a nejen o alarmech ale o každém vstupu na daný objekt.

 Věříme, že tato nemalá investice našim klientům přinese nejen užitek ale v neposlední ředě jim ušetří i finanční prostředky, spojené s telefonickým vyžádáním výpisů, které jsou často vyžádány jen pro kontrolu vstupů na objekt.

 

Kromě zdokonalení PCO  se bude koncem roku zdokonalovat i technické vybavení dispečerů a zásahových jednotek a samozřejmě i elektronické zabezpečovací systémy. Zabezpečovací systémy jdou vývojově neustále kupředu a jsou samozřejmě jedním z nejdůležitějších faktorů při kvalitní ochraně objektů.

 

 

 

 

                                                zpět

 

Proč právě Redon plus..

Agentura vznikala v samých začátcích, které byli těžké pro všechny začínající firmy, současné vedení firmy se skládá ze zakladatelů firmy a mohou se tak opřít o dlouholeté zkušenosti a poznatky v tomto oboru.

 

Zkušenosti nasbírané za dobu trvání firmy se kladně promítají do kvality služeb, profesionální přístup je dnes samozřejmostí a ani u nás tomu není jinak.

 

Je jen na Vás jak se k ochraně svého majetku postavíte, my jsme tu pro ty , kteří se rozhodli svůj majetek chránit.