Awesome Image
O nás

Bezpečnostní agentura Security Redon Plus

Společnost SECURITY Redon Plus s.r.o. poskytuje bezpečnostní služby širokého a komplexního rozsahu v Moravskoslezském kraji, zaměřuje se zejména na zvyšování bezpečnosti v sociálně vyloučených lokalitách.

Jsme vybaveni nejmodernější technologií a špičkovým technickým vybavením, což umožňuje poskytovat služby na vysoce profesionální úrovni.

Jsme certifikovaný montážní partner českého výrobce zabezpečovacích systému Jablotron.

  • Zabezpečovací systémy
  • Kamerové systémy
  • Elektroinstalace
  • Fyzická ostraha
  • Bezpečnostní poradenství
  • Kontrola zaměstnanců
Začít

Opíráme se o dokument vydaným Úřadem vlády ČR „Strategie boje proti sociálnímu vyloučení“. Pracovníci agentury jsou seznámeni s klíčovými problémy, jež je nezbytné řešit, dále také se sociopatologickými jevy, které bývají častou příčinou kriminality. Činnost agentury se opírá o spolupráci s policií, úřady a terénními pracovníky.

Aby všechny poskytované služby byly vykonávány k maximální spokojenosti klientů, je cílem přijímat do firmy pouze schopné a zodpovědné pracovníky, kteří chtějí pracovat v kolektivu zkušených zaměstnanců.

Každý nový uchazeč o práci je odborně proškolen v základních znalostech trestního práva, požární ochrany a BOZP a dalších nezbytných znalostech týkajících se problematiky sociálně vyloučených lokalit. Všichni pracovníci procházejí výcvikem v oblasti bojových sportů a soustavným výcvikem.

 

Kde působíme

Společnost působí v Havířově a jeho okolí:  Horní / Dolní Suchá, Těrlicko, Žermanice, Horní / Dolní Datyně, Petřvald, Rychvald, Šenov.

 

Cíl společnosti

Cílem společnosti je přispívat ke zvyšování bezpečnosti a vymahatelnosti práva prostřednictvím vyškolených pracovníků z hlediska struktury a fungování zejména sociálně vyloučených lokalit.

Při výkonu nabízených služeb dochází k úzké spolupráci s policií, příslušnými úřady a terénními pracovníky.