1.

Fyzická ostraha

Fyzická ostraha objektů je prováděna stanoveným počtem uniformovaných pracovníků agentury, který se odvíjí od velikosti a druhu objektu.

Nedílnou součásti fyzické ostrahy je naše zásahová služba, která slouží k okamžitému výjezdu na střežený objekt v případě narušení střeženého objektu a také ke kontrole strážného. Výkonu ostrahy předchází bezpečnostní prohlídka objektu, při které se pracovníci agentury seznámí s konkrétním objektem a na základě toho se jasně definují rizikové body, jež slouží jako základ pro vypracování bezpečnostního projektu.

Mám zájem